MURING

Fredlihavna 8

Kunden ønsket stablemur av type «Larvikitt» og ga oss utover dette frie tøyler. Her valgte vi å gå for «larvikblokka 50» som passet fint til området rundt. Gårdsplass ble opparbeidet med singel og plen, med egenprodusert matjord, før underleverandør la ferdigplen og plantet hekk. Resultatet ble upåklagelig, og kunden fornøyd!

STED
Konnerud, Drammen

TYPE ARBEID
Muring, opparbeiding gårdsplass

PROSJEKTLEDER
Oddvar Sandvik