VANN & AVLØP

Ove Gjeddes vei

Prosjektet omfattet utskifting av VA for privatkunde.

Hovedledning lå plassert i Ove Gjeddes vei, noe som gjorde arbeidet omfattende da vei/gangvei måtte delvis stenges samtidig som det skulle være åpent for trafikk i ett felt. Dirigenter måtte styre trafikken, og vi hadde tidspress på oss.

Arbeidet som i hovedsak var en større jobb, skulle være ferdig på 24t. Arbeidet pågikk på både dag og natt med skiftbytte etter 12t.

Arbeidet var ferdig og veien 100% gjenåpnet etter 22t.

STED
Kongsberg

TYPE ARBEID
Utskifting VA

PERIODE
Desember 2023

PROSJEKTLEDER
Oddvar Sandvik